Production

"Novoyeniseiskiy Wood Chemical Complex"
662546 Krasnoyarsk region, Lesosibirsk, ulitsa 40 Let Oktyabrya, 1

Phone:
+7 (39145) 3-40-01
Fax:
+7 (39145) 3-31-65
E-mail:
referent@novo-lhk.ru